HOMEOPATICKÁ PORADNA

Homeopatie je jedním z odvětví alternativní medicíny, jejímž základem je komplexní psychosomatický přístup k jednotlivci jako k celku.

Homeopatická léčba je velmi efektivní přírodní metoda vhodná především k léčbě chronických nemocnění. Oproti klasické západní medicíně, která mnohé chronické stavy jen potlačuje, jde homeopatie po příčině obtíží a výsledky léčby bývají mnohdy úspěšnější, trvalejší a šetrnější.


V poradně používám Opelkovu metodu postklasické homeopatie, která se od ostatních škol liší tím, že vnímá člověka jako bytost, která se vyvíjí v prostoru a čase.